webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 10 | 2008 - 17:14 - reactions: 0) Saman
Sic Alps - A long way around to a shortcut
(ADR)

Døív jsem hodnì koukal na skejtový videa. Moje nejoblíbenìjší byly od Foundation skateboards, protože mìly nejlepší hudbu. Lidi, co to dávali dohromady evidentnì zbožnovali Iggyho Popa & Stooges nebo The Sonics a jako soundtracky vybírali buï vìci pøímo od nich nebo od kapel, který tuhle vlnu vykrádaj. No a myslím, že sic Alps by jim výbornì zapadli do konceptu.

Když mi márty dával tohle CD, tak jsem se trochu bál, protože v týhle kapele má hrát nìkdo z Cat Power, který mì nebavili, ale ukazuje se, že jsem se obávat nemusel, protože jde o úplnì jinej styl. Prvotním poznávacím znamením Sic Alps je jejich úchylka ve vydávání nejrùznìjších zvukù a jejich nahrávání na diktafon. Navíc bych øekl, že to všechno probíhá v garáži. Nebo v koupelnì. Pokud nìkdo chce vìdìt, co to znamená lo-fi, tak vøele doporuèuju. Každopádnì 26 songù na tomhle cédéèku není jen neorganizovaný hluk, ale vìtšinou jde o krátké songy hojnì inspirované zmiòovanou protopunkovou vlnou a prokládané rùznými hluky. Hluky bych docela oželel, ale písnièky se mi líbí. Hodnì nakøáplá kytara drhne pár akordù, obèas to proloží kvílivým sólem alá zaèátek Search & Destroy a když jde do tuhýho, tak se pøidá fakt brutální (jakože fakt brutální) zkreslení - taktéž maximálnì stylové. Bylo by nanejvýš podivné, kdyby bicí znìly jinak než nahrávka ze zkušebny, takže ani v tomhle ohledu není ponecháno nic náhodì. A korunku všemu nasazuje letargický vokál, kterému na dùrazu dodává buï nìjaký efekt nebo prostì proøezanej reprák. Fuck off. Opìt stylovka jak hovado. Zvuk dokonale koresponduje s nihil obsahem – nìco mezi starým radiem a telefonem. Úplnì vidím, jak se tyhle dvojka prohání na kolech v odrbanejch upnutejch džínech a køivácích po kopcích rodnýho San Francisca.

Snažím se marnì vyhrabat v mysli, jestli jsem nìkdy slyšel kapelu, která by takhle vìrnì dokázala napodobit ten úžasnej starej zvuk. Blížej se tomu Black Keys, Awesome Color a trochu tøeba i The (International) Noise Conspiracy, ale všichni na to jdou moc profi pøístupem. Tady je vidìt, že klíèem je diktafon nebomaximálnì ètyøstopej magneák. O textech snad jen tolik, že nepostrádaj nadsázku: „Who Has Time to Protest?“ „Texas (Is the Right State).“

Sic Alps zahrajou 24.10. v Praze v Chapeau Rouge spoleènì s Atlantic Cable.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd