webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(24 | 09 | 2008 - 06:50 - reactions: 0) Jirzophone
FROM MONUMENT TO MASSES (USA), A.ARMADA (USA), EMA CAMELIA
pátek 31.10. Brno – Yacht, 20:00

Po ètyøech letech se do Evropy vrací americká trojice FROM MONUMENT TO MASSES, pøedstavitelé èistì instrumentální hudby, která bravùrnì proplouvá styly jako post HC, postrock nebo postpunk dochucenou o zvuky samplù, beatù a elektroniky. Svým pøístupem navazuje na tradici kapel Godspeed You Black Emperor!, kdy instrumentální hudba má i silný politicky rozmìr, díky samplùm zamìøujícím se na projevy politikù, masové protesty nebo slova spisovatelù (použitým samplùm se blíže vìnuje fan-stránka www.the-impossible-leap.com). Stylová nezaøaditelnost FMTM se odráží i v kapelách, jejíž vlivy vystopujeme v její muzice a tak vedle sebe mùžeme seøadit tak na první pohled odlišné party jako FUGAZI, MOGWAI, DJ SHADOW nebo již zmínìné GSYBE!. Za 8 let existence má kapela na svém kontì tøi velké alba. Letošní rok je ve znamení 4 skladbového singlu s názvem „Beyond God and Elvis“, který mùžeme brát jako pøedvoj pøed velkou ètvrtou desku jejíž vydaní je naplánováno na konec ledna. Na novém materiálu pracovali FMTM pod dohledem zvukového mága Matta Baylese, který své umìní potvrdil na deskách MASTODON, ISIS, BOTCH nebo TRAGEDY. O vydání se postará jako už tradiènì agilní a žánrovì otevøené vydavatelství DIM MAK, jehož šéfem je Steve Aoiki, nìkdejší zpìvák Ebullition kapely THIS MACHINE KILLS, dnes svìtovì proslulý taneèní DJ. Jeho vydavatelství stojí za deskami kapel ENVY, GOSSIP, THE BLOOD BROTHERS, BATTLES, DAS OATH a na svìdomí má raketový úspìch britských BLOC PARTY. Svùj kladný postoj k elektronice a stylové pestrosti pøedstavili FMTM na své zatím poslední velké desce s názvem „Schools Of Thought Contend“, kdy jejich materiál zremixovali lidé z kapel jako Pretty Girls Make Graves, Thunderbirds Are Now! nebo napø. 65 Days of Static. O svých vyhlášených živých vystoupeních nás FMTM pøesvìdèili již pøed ètyømi lety na Fluff festu, tentokrát rozpálenou pláž vymìníme za klubové prostøedí brnìnského clubu Yacht.

Další zahranièní kapelou, která vystoupí v rámci páteèního helloweenského koncertu bude americká A.ARMADA, složená z èlenù MASERATI a CINEMECHANICA. Tentokrát mathrockovou složitost, kterou se ohání druhá jmenována parta vymìníme za náladový a zároveò psychadelický postrock jdoucí ve stopách kapel Explosions In The Sky, Mono nebo Red Sparowes. Letošní rok vyšlo kapele druhá nahrávka s názvem Anam Cara za spoleèné asistence vydavatelství Hello Sir/Golden Antena records.

Domácím týmem budou tento veèer kopøivniètí EMA CAMELIA, kteøí po dvou letech pøijdou Brnu pøipomenout svoji porci temného emocoreu.

www.myspace.com/frommonumenttomasses
www.monument-masses.com
www.myspace.com/aarmada
www.myspace.com/emacamelia
emacamelia.czechcore.cz
www.dimmak.com/forever/

www.myspace.com/goldenantenna
www.myspace.com/losercrewbrno
 
[188kb][63kb][30kb][152kb]

[122kb][93kb][91kb][88kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd