webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 11 | 2008 - 09:05 - reactions: 0) Jirzophone
THE MOOD – Makes us wonder
(Absent Hour/Have a nice day/Can tatoo)

V poøadí tøetí velkou desku si pro nás pøipravila sympatická parta z nevelkých Babic u Uherského Hradištì. Místa, kde se uskuteènila pìkná øádka koncertù kapel z celého svìta, jejíž organizaci má na svìdomí parta Have a nice day, což je vlastnì vedlejšák èlenù The Mood. Jak atmosféra koncertù tak i hudba kapely má spoleèný rys a to pøirozený milý odér, který z této party do okolí vyzaøuje. Nové album Makes us wonder velmi plynule navazuje na pøedchozí tvorbu, s tím že právì s pøibývajícími léty hraní se daøí odbourávat vrozené nešvary, jako pøíliš èeská angliètina apod. The Mood jsou ve znamení pøíjemného indie rocku, který je všech ostrých hran nadobro zbaven. Chytlavé až taneèní spodky popohánìné živými bicími jsou tím správným základem pro kytarovou hru hranou pøes pár zvukovì modulujících krabièek. Do toho lehké space zvuky synáku, dodávající na zvukové hravostí a pøitom si stále držící mírný odstup, aby na sebe náhodou nestrhli hlavní pozornost. Deska Makes Us Wonder je ve znamení støídání nálad od rozjuchaných discopunkových vypalovaèek po instrumentální zasnìné pasáže pohrávající si s osekanými melodiemi.To vše obohaceno o sborové popìvky, které asi svého vrcholu dosáhnou ve tøetí skladbì „Run Out Of Luck“, kde vedlejší køoví si vezme na starost dìtský sbor. Ve spojení s drobnou výpomocí hostù, skvìlého zvuku, milého bookletu a bonusu ve formì videa ke skladbì Run out of luck, dìlá z této nahrávky povinnost pro všechny milovníky lehce nasládlého indie rocku.

www.themoodmusic.com
www.myspace.com/themoodmusiccom
 
[52kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd