webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 11 | 2008 - 13:40 - reactions: 0) DIY
První hoøe - Lamento
(Black Point)

Kapela První hoøe už se na alternativní scénì pohybuje už nìjaký ten pátek, ale až poslední léta se dostává do povìdomí èastým koncertováním po èeských a moravských luzích a hájích. Lamento je v poøadí již tøetím albem (druhým na vydavatelství Black Point) a z toho co od kapely znám, je to asi to nejlepší, co zatím nahráli. Za prvé musím øíct, že znatelnì pøitvrdili, což se projevuje hlavnì plnìjšími kytarami a hutnými bicími. Nahrávání u Zdeòka Šikýøe v jeho hostivaøském studiu tomu asi taky dost pomohlo. Zvuk, který Vám v tvrdších pasážích rve hlavu, ale èasto pøechází do vyklidnìných pasáží, kde hrají prim piáno a harmonika. Pro celé album jsou typické kontrasty rychlých zbìsilých a propracovaných paleb s "oddechovými" èástmi, v kterých pìknì vyniknou zvláštní texty zpìváka a kytaristy pana Urzy napsané v èeštinì. Tyto texty urèitì zaslouží pozornost, protože z nich vyzaøuje pøesnì ta nejednoznaènost a "organizovaný odér chaosu", jakým je celé album prodchnuto. Na první poslech vùbec nevím kam První hoøe zaøadit. Zprvu mám dojem, že poslouchám nìjakou namakanou post punk skupinu, vzápìtí tam slyším art rock, za chvíli metal a dokonce i na crust dojde. Celým albem se line zvuk elektronických zvukù. Opravdu zajímavý poèin, který zasluhuje pozornost!
První hoøe album pokøtí 16.11.2008 v klubu Vagón a vstup je zcela zdarma!
Glugle
glugle@email.cz
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing





© Centauri Production - designed by Budd