webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(25 | 12 | 2008 - 07:46 - reactions: 0) Bena
BISHOP (florida, usa) + KINGDOM (boston, usa)
26.1. 2009 - Praha, Klub 007 Strahov

Bishop se dali dohromady v roce 2004, púvodnì pod názvem xDiary Of A Corpsex. Od zaèátku jejich "kariéry" bylo jasné, že se nebude jednat o další unavenou post hard core indie kapelu, tak jak to bývá zvykem u odrostlých hard core kids, obroušených soustavným ježdením turné. Už jen výèet kapel, ze kterých xDiary Of A Corpsex zaèali vysávat púvodní energii jasnì ukázal, kterým smìrem pùjdou. Until the End, Remembering Never, xReign Of Terrorx, Suffocate Faster. Straight Edge - jako hnutí lidí, kteøí odmítají drogy (a už legální nebo nelegální) nikdy nezaniklo. Sice není tak na povrchu jako za dob vrcholu Earth Crisis, Purification a Morning Again, ale stále dává sílu lidem, kteøí odmítají zažité destruktivní modely. Nemusíme snad ani zmiòovat, že Bishop (tento název se ujal s ideou nepùsobit na povrch tak serióznì a militantnì jako kapely, které daly straight edge tváø v minulosti) podporují vegetariánský - veganský styl života. Tedy model, který se u souèasných straight edge kapel vytrácí a vrací nás tak trochu do poloviny 90. let, kdy spojení straight edge a vegetariánství bylo v underground hard core subkultuøe normální. Poøád je v jejich tvorbì cítit agresivní feeling Until the End (lyrika Mean Petea je nezamìnitelná), ale s poslední deskou "Drugs" (Dead Truth Recordings) vytlaèují do pozadí púvodní (ale tak trochu zámìrnou) monotónost a zdatnì vykrádají i thrash a grind core. Bishop pøevzali pochodeò, která sice doutnala, ale nikdy nezhasla. Dolili olej a válcují kluby na svém prvním evropskem turné. Pokud máte rádi Terror, Until the End, starší Hatebreed nebo Earthmover, nemìli byste chybìt pøi hlášení docházky.

Kingdom se u nás ukáží už podruhé. Bìhem dvou let jejich existence staèili objet šestkrát USA (v jejich minibusu pohánìném rostliným olejem), na jaøe 2008 zavítali poprvé do Evropy. Stejnì jako u Bishop, i Kingdom jsou vegan straight edge kapelou, odmítající souèasný mainstream hard core trend, kde vládnou bezduché texty, módní diktát a prodej "cool" merche je vetší prioritou než sdìlení. Jejich old school etika jde ruku v ruce i s hudbou, která odkazuje na tvorbu Warzone, Where Fear And Weapons Meet, Trapped Under Ice více než na metal core. Po 7" (New Age Records) a 6 písòovém E.P. (Goodbye Blue Skies Records) nás Kingdom zavalí hlavnì materiálem z pøipravované desky, která by se mìla objevit co nevidìt na Eulogy Recordings. Pøipravte se na masakr s maniakální ženou v èele.

Hned první koncert tohohle roku pod hlavièkou 2 Shovels Events bude kvalitní rozcvièkou pro všechny, koho nebaví trapnej ostych a dávají bacha na to, co dìlá zbytek. Tohle je hard core. Starý kecky s sebou. Koncert je striktnì nekuøácký. Prosíme všechny kuøáky, aby svùj návyk nechali pøed dveømi klubu. Díky.


myspace.com/xbishopx
myspace.com/xkingdomx
myspace.com/twoshovelsevents
myspace.com/nekurtenakoncertech
http://en.wikipedia.org/wiki/Straight_edge
 
[67kb][43kb][35kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd