webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 01 | 2009 - 19:41 - reactions: 0) Jirzophone
Declan De Barra – A Fire to scare the sun
(Black Star Foundation)

Declan De Barra je irský rodák, který se nerad váže na jedno místo a své nadání vkládá do hudby, malování a tvorby krátkometrážních animovaných filmù. Poté, co se na èas zastavil v Austrálii, rozjel kapelu Clann Zú, jejíž desku vydal label chlápkù z Propagandhi – G7 Welcoming Committee records. Po návratu zpìt do Irska, se Declan zaèal naplno vìnovat svému sólo projektu. „A fire to scare the sun“ je druhým jeho celopoèinem. Akustická kytara a svébytnì uhranèivý vokál je pøesnì to, proè bývá øazen do indie folk ranku. Zpìv pøi kterém ztichne všechen šrumec kolem vás, je doprovázen lehkým prohrabáním akustické kytary. Na desce s výpomocí bicích, èela a violy. V tìch nejsilnìjších momentech to má velmi blízko k Dead Can Dance, jindy více tíhne k temnìjší odnoži folku. Ze všech skladeb je cítit naléhavost obdaøena zajímavou osobitou aurou, jejíž koøeny bychom hledali v hudbì se staletou historií. Tajemné balady postaveny na vokálu, kontrastu ticha a zvukù akustických nástrojù. Zajímavá kombinace a osobité kouzlo sálající z této desky se snaží pohrávat s vaší náladou, rozpoložením a vlákat vás do prostoru, jehož vnitøní øád je založen na zcela odlišných principech než je tvoøen náš každodenní život. Jak je již zvykem pro Black Star Foundation, CD je zabaleno v papírovém ECO obalu, kdy kreslený obal z rukou Declana si pohrává s motivy zvíøat vyskytujícími se v Irské mytologii a každé z deseti skladeb tak vìnuje umìlecky ztvárnìnou kartu tvoøící booklet alba.


Declan De Barra
Declan De Barra - myspace
Black Star Foundation
 
[24kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd