webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(08 | 01 | 2009 - 17:34 - reactions: 0) DIY
YOUNG WIDOWS (US) a DÌTI DEŠTÌ
10.2.. Praha - Strahov 007 // 20:00

YOUNG WIDOWS (US, Temporary Residence)

Bavil vás vloni na jaøe skvìlý koncert Pissed Jeans? Tak to si Young Widows rozhodnì nenechte ujít. Trojice z Kentucky jsou inkarnace kultovních hardcore harcovníkù Breather Resist, ovšem bez pùvodního zpìváka, s textaøem a kytaristou Evanem Pattersonem za mikrofonem. Kdo vládne v jejich rokenrolovém svìtì je jasné: raná tvorba Fugazi a hlavnì The Jesus Lizard. Po vynikající Settle Down City (Jade Three), kterou hráli už na spoleèných koncertech s Akimbo v Praze a v Brnì na podzim 2006, dovalili Young Widows s novinkou Old Wounds (Temporary Residence) v produkci Kurta Balloua z Converge. Nahrávali ji živì na loòském jarním turné, ale vìøte, že do energie jejich koncertù má ještì poøád po èertech daleko.
http://www.myspace.com/youngwidows


DÌTI DEŠTÌ (CZ, Silver Rocket Records)

DEZOLATH! Les Enfants de la Pluie míøí zpátky na Sedmièku! Kucí z Dìti deštì slíbili, že koncertem pøed Young Widows smáznou všechy høíchy minulých hraní, kdy nastoupili kompletnì, nebo alespoò z èásti namazaní. Dokonce budou i zkoušet. Debut Love and Piss vyšel vloni na Silver Rocket a je to chlív! Tahle deska prostì maká! “A až bude celej svìt definitivnì oèištìnej ohnìm, strhne se blahodárnej pøíval a nastane vìk lásky a dìtí deštì.”
http://www.myspace.com/detideste

vstupné: 200 Kè
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd