webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 02 | 2009 - 12:23 - reactions: 0) Banan
ATOMGEVITTER - HIROSHEMO 7EP
(Phobia Records)

O téhle kapel jsem vždy slyšel mluvit jako partì psychopatù a z nìjakého dùvodu, který nedokážu pojmenovat natož vysvìtlit, jsem ji vždy tak trochu zámìrnì míjel. Mìl jsem prostì pocit, že to je další kapela, která netuší, co chce hrát a tak se dìlá zajímavou tím, že kolem sebe vytváøí dojem "podivnosti". No, co si budem povídat, byl jsem pìknej kokot.

O Atomgevitter se dá øíct asi všechno možné, ale rozhodnì ne to, že nevìdí co a jak hrát. Alespoò o tomhle singlu to teda platí stoprocentnì. Nevím, jestli je to tím, že je tak krátkej, ale každá z pìti skladeb je totální poprava. Hned úvod celé desky je dokonalej. Thrashovej a parádnì nasekanej kytarovej riff, který se po pár vteøinách zastaví, aby dal na chvilinku
prostor base a pak se zase vrátil zpátky v plné síle, tentokrát už z celou kapelou v zádech. Ta stopka, kdy jede jen basa, je prostì boží a já od té chvíle vìdìl, že mì tihle skoti budou bavit. Celkovì se opravdu dá øíci, že Atomgevitter hrajou thrashcore, ale odbít to tím, že jsou tedy podobní Municipal Waste nebo SSS by nebylo ani trochu spravedlivé. Na Hiroshemo totiž najdete velice povedený mix thrasových kytar, nìkdy až d-beatových bicích a energie, kterou v sobì mìli bostonské kapely poèátku 80. let (hlavnì pak Jerrys Kids, F.U.´s nebo ranní Gang Green). Dál tam taky slyším takovou tu bláznivou splašenost japonských kapel, která nad vším jakoby švihá bièem. Celá deska je rychlá jako prase a nìkdy mi to fakt pøipomíná kolizi Suicidal Tendencies, Voorhees a Black Flag, protože nìkde vespod je cítit lehká nervnost a napìtí (což beru jednoznaènì jako plus). Právì ta neortodoxnost je mi na Atomgevitter hodnì sympatická, je slyšet, že pánové nemají v plánu surfovat trendy, ale prostì hrajou to, co milujou. Ano, nezní to sice jako pøesná kopie starých thrash nebo crossover kapel, ale zase je to mnohem autentiètìjší. To se pak rozhodnì dá øíci i o velmi vtipném kresleném obalu, o kterém sice Mirek Phobia dost pochybuje, ale mì pøijde fakt povedenej, stejnì jako parádní 12ti stránkovej booklet. Jo, asi je to trochu zvláštní kapela (koho normálního by taky napadlo pojmenovat desku Hiroshemo, ale i v tom vidím urèitej odkaz), ale jejich totálnì DIY punkovém pøístup, nadhled a sebeironie jsou mi hodnì sympatický. Co vím pak zcela jistì, je to, že tenhle singl je totálnì nabušenej skvìlou muzikou. Tak kurva do toho, nebuïte stejný blbci jako já.

www.myspace.com/atomgevitter
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd