webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 02 | 2009 - 15:05 - reactions: 0) DIY
Rat City Riot - Load up
(People Like you)

O Rat City Riot jsem poprvé slyšel od Born to Lose. Øikali, že jsou to jejich dobrý kamarádi a že je taky doporuèili Andremu, alias šéfovi vydavatelství People like you. Toho zøejmì zaujali natolik, že se je rozhodl zaøadit do svých plánu a v øíjnu loòského roku jim u PLY vyšlo cd a vinyl.

O Rat City Riot se ve všech možnejch promo materiálech mluví jako o tvrdì pracující kapele a nìco na tom asi bude. Už první deska (Dirty Rotten Games) vyšla na Taang! Records, což je docela pojem v rámci „nezávislých“ vydavatelství. Další deska (ep Open Road) u Street Anthem a nejnovìjší a nejlepší album „Load up“ u už umiòovaných People Like you.

Ještì než se vrhnu na desku, musím pøedstavit kapelu. Rat City Riot založili zpìvák Noah Bricker a kytarista Chris Barclift v roce 2003 v kalifornskym San Diegu. Tohle mìsto velký zhruba jako Praha s nejvìtší spotøebou Tabasca v celejch státech se mùže možná zdát ospalým, ale co se týèe skvìlejch kapel je to rozhodnì jedno z nejvýjimeènìjších mìst v celejch státech. Spousta výbornejch part (Noah se kámoší s èlenama Unbroken a Chris bydlí nad barem zpìváka z Rocket From the Crypt…), ale prý zase skoro žádný místo, kde se dá hrát. I když je tam skoro celej rok perfektní poèasí, možná nedostatek klubù i kvalitních spoluhráèù byl dùvod založit punkovou kapelu s agresivním vokalistou, teda respektive zpìvákem s agresivním hrdelním projevem...další chlápky do kapely maj Rat City skuteènì z daleka. Druhou kytaru hraje Alex Patterson, kterej se pøestìhoval pøez celý státy a opustil kapelu Guns on the Run. Bicí obsluhuje Garrett Eland (teï abych nelhal ale myslim, že z New Yorku…) a basu (teda hlavnì na turné) Ital Daniel Franco (ex-bussiness).

A teï koneènì k desce. Mùžu se na vás vytahovat jako majitel krásného žlutého vinylu z limitované pìtistovkové série. Na desce je 12 písnièek a obal alba znázoròuje z pøední strany fotka dodávky s pøívìsem parkující u nìjáký benzínový pumpy a zadní strana je výjev z koncertu. Takže vlastnì typický znaky Rat City Riot. Turné a koncerty. O tom je i vìtšina textù. „Load up“ je o tom, jak správnì nakládat vìci do tourbusu a „Match made in Germany“ o koncertech v nìmecku a trávení èasu s kámošema ze City Rat Records (jejich bookingovka). Revolve and Evolve je píseò pro Noahova otce dìlníka, takže trochu z „Oi!“ nechybí a „Saturday night´s Alright“ je pøedìlávka dávnýho hitu od Eltna Johna. Skladba „Rat City Riot“ je hymnou kapely a nejvìtší hitovkou je bezesporu song „Stranglehold“ kterým kapela dìkuje Georgi Bushovi za super 8 let…

Rat City Riot u nás hráli pøed 2 roky v Èeských Budìjovicíh a loni v Teplicích a v Praze. Letos je mùžete vidìt opìt v praze a to 26/5 ve spoleènosti Born To Lose a 4 Debils.

Více info o kapele a jejich shows v Èechách najdete na :
www.myspace.com/ratcityriot
www.myspace.com/coreritual

mr Tchichiman
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd