webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(14 | 01 | 2009 - 10:30 - reactions: 0) DIY
Tight Finks cz minitour
Trio Tight Finks ze švýcarského Bernu a od nìj nedalekého Thunu se opìt vrací do Èeské Republiky.

Hudebních vzorù mají Tight Finks nejvíc hlavnì ze zaèátku až konce sedmdesátých let. V jejich hudbì jsou èitelné vlivy Rolling Stones, New York Dolls, Sweet a pozdìji 999, Addicts a Stiff Little Fingers!

Tight Finks patøí mezi nejvýraznìjší kapely švýcarského undergroundu. První hudební krùèky spolu dva zakládající èlenové Jamous (kytary, zpìv) a Avarel (bicí, zpìv) podnikli už v roce 1987. Vlastní zrod Tight Finks se datuje na rok 1995. Od té doby si na svoje konto pøipsali témìø 300 koncertù a procestovali na turné 18 zemí. Na pódiu se (mimo jiné) potkali s takovými esy svého žánru jako The Adicts, DeeDee Ramone, Vibrators, The Briefs nebo Toy Dolls. Faktem je, že kapela v Èechách hrála už nìkolikrát na mnoha zastávkách v klubech i na festivalech. Hlavním dùvodem tentokrát bude pøedstavit svojí novou desku a zbrusu nového baskytaristu.

K jejich èastým návratùm jistì pøispívá i lepá krása místních žen, neodolatelná chu peprmintového likéru a v neposlední øadì i skvìlá technická úroveò místních klubù, podpoøená velkorysostí jejich majitelù i tolerantním pøístupem našich úøadù a tím pádem koncem koncertù vìtšinou až v 10 hodin veèer a proto je do rána velký prostor propít z radosti celou noc.

Koncerty Tight Finks jsou proslulé svojí energií a zábavností, proto doporuèujeme jej neprošvihnout!


Tour Tight Finks :

18.2. Praha, Cross Club + Goldner Anker + Prague City Lovers djs
19.2. Budìjovice, Velbloud + Goldner Anker + Roots Riot Soundystem
20.2. Plzeò, Pod Lampou + Goldner Anker + Cardiacs
21.2. Strakonice, Na Kremelce + Pipes and Pints + dj Bankrobber

vice info : www.myspace.com/tightfinksnebo www.myspace.com/vikkedzed
 
[227kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd