webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 03 | 2009 - 08:48 - reactions: 0) ivan
MOUTHPIECE - CAN'T KILL WHAT'S INSIDE (THE COMPLETE DISCOGRAPHY)
(Revelation Records)

Zcela neškodný, tradièní posezení s Banánem v Rocksters shopu u velkýho presa se v jednu chvíli mìní v tlaky na všech stranách. Ivanùv záznam è.1 - 13.45: Pìtiprsák je v nìkterejch vìcech fakt pomalej. Pøi pohledu na zeï novinek svírám pìst. Ivanùv záznam è.2 - 13.47: Po druhým doušku presa dávám provinilý zdi opìt šanci. Z nièeho nic se mi v uších samovolnì rozezní profláklej song: "Dieru v peòaženke stále mám, zrtácam kilá bankoviek..." Tohle je sen! Sahám po nosièi s notoricky známým logem, ale titulu, o kterým jsem dosud neslyšel. Ivanùv záznam è.3 - 13.49: Nadechuju se, otevírám booklet, kterej mi vyráží dech a vhání slzu do oka. Beze slova ukazuju ten skvost Banánovi a ten jenom vìcnì podtrhává celou situaci slovy: "Jó, to bylo v dobì, kdy se kindeøi nebáli zpotit v pitu. A mám to i na vinylu!" Ivanùv záznam è.4: Zkáza dokonána.
Revelation Records už moc rùžky nevystrkuje. Doba, kdy byli opravdovým hard core impériem je v nenávratnu a je všebecnì známý, že v souèasný dobì se živí hlavnì distribucí. Obèas zazáøí nìjakou reedicí, jako naposledy, nad mými horizonty, diskografií Judge. Teï se vytasili z další sXe legendou. Mùj respekt tomuhle labelu patøí za to, že se drží toho, èemu vìøí a nesmyslnì neexperimentujou jenom s vizí plnýho úètu. Spolu s Ensign byli Mouthpiece v polovinì devadesátek synonymem pro straight edge v New Jersey. Kapela, která vždycky stála ve stínu Bold, Judge, Chain Of Strength. Možná i proto, že byli "pouze" druhou generací v daným stylu. Jenže v tý dobì už Judge ani ostatní neexistovali a kids jako já, potøebovali svoje souèasný hrdiny. Pro ty z vás, kdo jste Mouthpiece nikdy neslyšeli asi budou vodítkem kapely, který jsem zmínil výše, protože energie pohøbený v drážkách tohohle vinylu budou dávat smysl už jenom nerdùm, který chtìjí pochopit souvislosti a diehard magorùm jako je Pavel Nezval.
Tahle deska je v provedení a v obsahu dokonalá. Tuny dobovejch obrázkù, texty, cover "Open Up" od DYS (ano, to je ten song s nejlopatovìjším riffem všech dob) a na obalu Tim McMahon, sedící na nástupišti, kterej nechává ujet vlak, o kterým ví, že zpátky už nepojede. Aèkoliv jsem vždycky Mouthpiece bral jako kapelu, která dokonale zapadala do škatulky posi hard core, teï když si po létech pøeètu texty, cítím hoøkost, naplnìní osudu a nenávratný uzavøení jedný kapitoly a to i pøes to, že songy jako Gauge, With This Regret, Can We Win, Strip the Threads znovu otevøely nezahojený rány. Heslovitý texty podtrhávaj bicí, který jedou o dost napøed (tak to má bejt, v tom nehledejte chybu) a kytary pouštìj kila do heroicky znìjící basy. A já se znovu ptám spoleènì s Mouthpiece jako v roce 1995 (tenkrát jsem mìnil svìt úplnì sám), Can We Win? Ne, nemùžeme!

www.myspace.com/mouthpiecexxx
 
[27kb][31kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd