webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 03 | 2009 - 13:11 - reactions: 0) sinner
Prùmyslová smrt/Valhalla Pacifists - split LP
(Dead Heroes records)

Bratrské duo vyfluslo už pøed nìjakým èasem toto split LP, no ale chvilku mi trvalo než jsem se k nìmu propracoval. Musím úvodem øíci, že hnacím motorem, jít do téhle desky byl materiál od Prùmyslové smrti a stranu Valhalla Pacifists jsem odsouval do pozadí. U mì v koneèném zúètování takhle dopadlo i zhodnocení celé desky, ale nebudeme pøedbíhat…
Potom, když jsme odehráli nìjaké spoleèné koncerty s Prùmyslovou smrtí, øíkal jsem si kde jsem byl, že jsem tuhle kapelu míjel. Jejich fastcore nášleh mì fakt chytnul a naživo to byla parádní mela. A tetelil jsem se radostí, kdý jsem hodil desku na gramec a z drážek se linul ten stejnì nadupaný fastcore jak na jejich koncertech. Jejich bìsnìní ale má hlavu a patu a nezvrhne se to do nekontrolovatelného bordelu. Nehraje se tady na nìjakou excelentní techniku, tohle má prostì v sobì obsaženou ryzí energii schovanou v pár jednoduchých punkových akordech doplnìných o neúnavnì tepající bicí, které tlaèí zpìváka k nadlidským hrdelním výkonùm. Jeho projev ostatnì koresponduje s lidstvu nelichotivými texty, které odrážejí zklamání z vìcí kolem nás a i z nás samých kolikrát. Nakonec jako tøešinka na dortu dva covery, od Regurgitace, který moc hodnotit nemùžu, nebo originál neznám. A ten druhý od HNF, píseò Provokace, který je jednoznaènì lepší než originál samotný.
Druhou stranu desky okupují angliètí Valhalla Pacifists. Tady se na to jde podobnì, ale dojem z jejich nahrávky mám hodnì rozpaèitý. Thrashující kytara a svižné bicí jsou celkem v pohodì, avšak celý projev se na mùj vkus hodnì èasto rozmìlòuje nìjakými legráckami a kudrlinkami. Prostì obèas je to jako když pejsek a koèièka vaøili dort, milion nápadù a vy se pak nemáte po èase èeho chytit a všechny takové ty lepší momenty z téhle desky se vám pak slévají v jednu plitkou a nevýraznou smìsici. Ono je to asi hodnì dìláno z nadhledem, o èem vypovídají asi i texty, které jsou obèas docela srandovní a trefné.
V úvodu už jsem to naèal, stranu PS budu urèitì toèit v budoucnu mnohem více než stranu VP. Ale i tak to beru jako velmi kvalitní desku a jsem rád za další povedený vinyl a doufám , že se bratøi z Dead Heroes records v budoucnu vytasí ze stejnì našlápnutým velkým asfaltem.

www.myspace.com/deadheroesmusiclabel
www.myspace.com/vxp
bandzone.cz/prumyslovasmrt
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd