webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 03 | 2009 - 08:55 - reactions: 0) Jirzophone
THE ESTRANGED – Static Thoughts
(Dirtnap records)

Mark, Derek, Keith - mužská èást portlandských REMAINS OF THE DAY (jinak taky Warcry, Hellshock, ex-From Ashes Rise, atd) vydala debutovou velkou desku své další kapely s názvem THE ESTRANGED. A kdo (samozøejmì oprávnìnì) poèítá s tím, že tu pùjde opìt o crust øeznièinu, je vedle jak ta vedle. Tentokrát se vrame o 30 let nazpátek, kdy Portland uhranuli Wipers. The Estranged sjíždí stejnou vlnu jako Red Dones, Autistic Youth nebo tøeba Masshysteri. Parádní melodický retropunk s lehkou temnou náladou, kterou umocòují texty o odcizení, osamìlosti a frustraci. Syrový zvuk bicích okleštìný na tu nejzákladnìjší hráèskou výbavu, svým upovídaným šroákem poøádnì žene celou partu dopøedu. Lehký zvuk kytary, jejíž pøirozená hra, sází jednu parádièku za druhou, nápaditý krátký riff støídá neodolatelná vyhrávka umocnìná decentním surf soundem a tak poøád dokola. To vše ovšem s pøesným naèasováním a s jasným cílem, že v této kapele má dominantní slovo basa. Ta je neuvìøitelnì hravá, nápaditá a své hlavní slovo dostává ve chvílích, kdy je èas rozkrájen dozvuky kytarových cákancù a dochází na souhru rytmu bicích a projíždìjící basy. A my se tak ocitáme nejen hudebnì, ale celkovou atmosférou ve zlaté dobì Joy Division. Pøirozený celkový sound desky vyvolá stesk po èasech „èistých“ nahrávek, který byl neposkvrnìn studiovou pøeprodukovaností a umìlou unylostí. A nám po 25 minutách nastává trpký okamžik pravdy, jestli to už podesáté spustit znovu nebo se vrhnout na nìjaký ze singlù, která má kapela za sebou, protože The Estranged vás uhranou!

The Estranged
Dirtnap records
 
[74kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd