webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(12 | 03 | 2009 - 23:14 - reactions: 0) DIY
Friday night kids zve na dubnové koncerty v Brnì
19.4.- Brno, Yacht club: HAT TRICKERS (JAP), RESTARTS (UK), THE INTRUDERSS
28.4.- Brno, Favál: THE UNSEEN (USA), MALTCHICKS MOLODOI (A)

19.4.- Brno, Yacht club, vstup 200,-
HAT TRICKERS (Tokyo, Japonsko) je banda ortodoxních street punx s image Kubrickova Clockwork oranage, kterou bez pochyby dotáhli do dokonalosti a jejich živé koncerty jsou pravá a nefalšovaná horror-show plná krvavých masek a melodického street-punku, kterou si nesmíte nechat ujít. Jako první dílo vydali v roce 1998 u Knock-Out records dnes už nesehnatelný singl „Come on United…“
V roce 1996 vyšla první plnohodnotná deska, která zaznamenala velký posun dopøedu a to CD „Ultra Punk Droogs“. Teï v roce 2009 vychází v Evropì další nová deska, která nese název „The Shadow“ na které mùžete slyšet i housle, protože k HAT TRICKERS se nedávno pøipojil i další èlen a to právì houslista Kazu, který dotváøí témìø dokonalou image „japonských ADICTS“.
Hat trickers za sebou mají dlouhou øádku koncertù po Japonsku, vèetnì spoleèného turné s Lower Class Brats, ale mimo Japonsko je máte možnost slyšet poprvé na jejich 16ti denním evropském turné, kdy navštíví Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko a koneènì i Èesko!
The Restarts vznikli v roce 1995 v londýnské ètvrti Hackney a bìhem krátké chvíle se stala jednou z nejpopulárnìjších místních kapel. Jejich nabroušený punk, který je ale i pøes svou rychlost a agresivitu poøád správnì melodický a chytlavý vychází z kapel druhé vlny anglického punku (Exploited, Chaos UK, Discharge). Dnes jsou The Restarts kapelou,
která má tisíce fanouškù po celém svìtì a to pøesto, že se drží principu DIY a nesnaží se o nìjakou podporu ze strany oficiálních médií. Ve svých textech jsou The Restarts stejnì radikální jako ve své hudbì. Neèekejte žádné popìvky o kvìtinkách a lásce, tady se tepe do všech nešvarù, kterých je v dnešním svìtì požehnanì (války, politika, chudoba...).

www.myspace.com/hattrickerseurope
www.myspace.com/therestarts
www.myspace.com/intrudersinyourmind


28.4.- Brno, Favál, 20:00 vstup 240,-
Na konci dubna 2009 rozduní prostory brnìnského Faválu parta bodlinatých a èírátých punx ze samého srdce amerického mìsta Boston a to dnes moc dobøe známá kapela THE UNSEEN, která je v souèasné dobì pod palcem Epitaph a Hellcat records. Kapela hraje už od roku 1994. Založili ji Mark a Tripp tìsnì po tom co opustili jejich projekt THE EXTINCT. Jak už bylo øeèeno v této kapele najdete charismatického a velice aktivního zpìváka Marka Unseena, kterého mùžete znát z kapel jako A GLOBAL THREAT, ASHERS nebo SELF DESTRUCT a také se se svým vokálem podílel na nahrávání pro kapely: Rubble, Blood for Blood, Rejected Youth, Cash and Burn atd…
The Unseen za svou dlouholetou existenci mají vydaných 8 alb, kdy si stále drží svùj pøímoèarý a úderný uštìkaný chaos punk té nejlepší kvality. Jako poslední vydali album „Internal Salvation“ ze kterého urèitì zazní v brnìnském Faválu to nejlepší jako øada dalších hitovek ze starších alb. Rozhodnì si tuhle kapelu nenechte ujít!
Jako support se pøedstaví u nás už moc dobøe známá bodlinatá parta z Vídnì – MALTCHICKS MOLODOI, která v Brnì naposledy hrála v rámci Evropského turné s SS KALIERT, kde hráli na podporu své nové desky „Memento Mori“

www.myspace.com/theunseen
www.myspace.com/maltschicksmolodoi
 
[30kb][69kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd