webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(15 | 03 | 2009 - 09:27 - reactions: 0) sinner
Capitalist Casualties (USA) + Wojzcech (GER) + Stolen Lives + Lycanthrophy + Radiolokátor + Needful
1.5.2009, M-klub - Vysoké Mýto, 19:30

Mìsíc kvìten je ve znamení power violence! Jedna z vlaštovek tohoto stylu, CAPITALIST CASUALTIES pøíjíždí poprvé do Evropy po takøka 23ti letech své plodné existence. Tahle kultovní kapela z Kalifornie je posledním hrajícím pøedstavitelem první vlny power violence, ke kterým v ´90 letech patøili hlavnì MAN IS THE BASTARD nebo CROSSED OUT a pøíznivcùm tohoto stylu netøeba pøipomínat jejich kultovní desky jako napø. splity s MAN IS THE BASTARD, ULCER, MONSTER X, desky vydané na Slap a Ham Records, Sound of Pollution èi domácím Six Weeks a hlavnì absolutní perly jako jsou samostatné singly "Raised Ignorant" a "Dope and war". Jejich muzika je spíš kombinací ranného thrashcore a ultra rychlého hardcore alá DRI s politickými texty. V sestavì najdete Jeffa, majitele Six Weeks Records a za bicími je H Murder, který jinak bubnuje u grind core kapely Catheter z Colorada. Posledním poèinem je jejich stále aktuální split LP s dalšími klasiky fastcore stylu HELLNATION a rozhodnì tahle deska nezklamala a živì se zøejmì máme na co tìšit...
S CC jsou na spoleèném turné i nìmeètí WOJCZECH, kteøí už jsou v ÈR dostateènì známí a pøivezou opìt živelnou smrš extrémního hardcore/grind/fastcore se zpìvákem z Entrails Massacre.
Koncert doplní ètveøice domácích kapel: takøka domácí STOLEN LIVES se svým thrascorem (brzy jim vyjde split LP s LAHAR), NEEDFUL THINGS grindcore z Pardubic, thrash maniaci RADIOLOKÁTOR (èleni Gride a Lahar hrají thrash covery nejen èeských kapel) a LYCANTHROPHY (extreme HC/fastcore z Vysoèiny/Podìbrad).

Datum 1.5.2009, koncert startuje v 19,30h, M-klub ve Vysokém Mýtì


Capitalist Casualties
Wojczech

Stolen Lives


Lycanthrophy

Needful Things

 
[36kb][29kb][27kb][20kb]

[45kb][193kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd