webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(03 | 11 | 2001 - 17:17 - reactions: 0) Miker
CATHARSIS/SEE YOU IN HELL/CRUCIFY YOURSELF/HIS ANOTHER FALL – 29.10.2001/Kromìøíž – Svìt
Vzpomínám si jak jsme tenhle koncert zaèali domlouvat kdysi dávno na koncertì Zegoty v Napajedlích. Od té doby se hodnì zmìnilo, ale hlavnì to, že v Napajedlích jsou koncerty už úplnì dead. A proto se koncertu ujal Alesh Mindlock a uspoøádal ho v malých (ale na koncerty podle mì naprosto perfektních) prostorech kromìøížského klubu Svìt. Pár dnù pøed koncertem panovali sice znaèné obavy, že se tam všichni nevejdem a že tam bude pøerváno. Nakonec to všechno bylo OK, lidí tak akorát a atmosféra výborná. První ten veèer hráli HIS ANOTHER FALL z Pøerova. Výborné staré emocore, èili ne žádný indie rock nebo bubble gum college pop – což dneska taky znamená emo, ale syrové, uøvané, ebullitionovské emocore. Super, moc se mi to líbilo. Druzí po prodlevì zpùsobené rozbitým zpìvovým aparátem pøichází na øadu CRUCIFY YOURSELF. Hudebnì mì to baví,osobnì mi pøijde jako takový mix epileptiènosti ala Orchid s klasickým punkrockem a špetkou ema. Èekal jsem trošku vìtší bordel, ale i tak to bylo OK. SEE YOU IN HELL byli na øadì jako tøetí, ale nìjak mì to moc nebralo. I když pøedvedli svùj stabilnì dobrý set s Jožkovýma výskoky ze židle, Martinovým precizním tech stylem (nìkdy až moc) a koverem DRI: Violent Pacification. Pro ostatní urèitì hodnì v pohodì, já osobnì zùstávám, alespoò pro dnešní veèer, chladným. No a poslední na øadì jsou samozøejmì CATHARSIS. Všichni jste urèitì slyšeli o problémech které provází jejich 5 (uff!!) mìsíèní euro tour a tak jsem se trošièku obával snad slabšího výkonu nebo …prostì ne 100% podání. Ale všechno bylo jinak. Catharsis jsou hodnì polit kapela a jako takové jí nemùže být jedno jestli lidi tuší o èem zpívají nebo ne. A tak Brian hodnì mluvil, pøekládal to Alesh a myslím, že v sále (až na pár volù) nebylo nikoho koho by jeho vìty by? minimálnì neoslovili. A hudebnì to byl taky mazec. O šílenství které pøedvádí Brian jste urèitì slyšeli a pokud ne, tak vìzte že hodnì paøí, mlátí hlavou, gestikuluje, prosí, øve a hlavnì dává do toho všechno. Bubeník byl taky hodnì rozjetej, stejnì tak jako kytaristka s basákem. Skladby mi pøišli nìjak hodnì dlouhé a kromì pár válù z Passion jsem se moc nechytal. Lidi samozøejmì taky dlouho v klidu nevydrželi, jiskra pøeskoèila a rozjelo se to až tak že si zaèala kytaristka stìžovat na „too violent dancing“. Mno, podle mì to bylo docela v pohodì anebo takhle: vidìl jsem i drsnìjší „mosh pity“. Ale celkovì to byla bomba, alespoò pro mì. Nejenom že Catharsis byli skvìlí ale tak nìjak ten koncert byl prostì fajn. A ještì nìco: víc koncertù ve Svìtu – líbí se mi tam.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd