webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(05 | 04 | 2009 - 11:42 - reactions: 0) Saman
TUNGUSKA (ir/pl) + Palahniuk (cz) - 13.5.2009 - Praha, klub V Jelení
Pozor - zmìna místa konání !!!

Polsko je zásobárna nedocenìnejch kapel. Takovejch se tam dá najít hromada, pøedevším z toho temného emotivního crustcore nebo screamo stylu. Jen namátkou – Panacea, The Bold and the Beautiful, Kanwa nebo Words Mean Nothing. Èasto si øíkám, že kdyby tyhle party byly ze západu, tak by všechno dopadlo úplnì jinak. Jedni z tìch známìjších byli Antichrist a Silence. A právì lidi z tìchhle dvou skupin žijou v Irsku, kde založili kapelu se èlenama Easpa Measa a Crowd Control. Výsledek byl jasný asi pøedem. Vezmìte si všechny jmenované spolky, pøidejte ještì trochu naštvanosti navrch a máte TUNGUSKA. Tahle kapela míchá temné pomalejší pasáže, který jste mohli slyšet u Silence (mimochodem, na Silence se fakt hodnì podepsala obrovská popularita His Hero is Gone, kterou si vybudovali v Polsku) s rychlými melodickými èástmi v rytmu disbeatu a to vše zaobaluje do zvláštní nervózní epické atmosféry, která hroznì moc pøipomíná poslední vìci od Uranus. Svùj podíl na tom mají jak brutálnì podlazené kytarové melodie, tak hodnì podobný vokál. Aèkoliv tito lidé ve stejném stylu jedou už fakt dlouho, tak bych se nebál, když už jsme u tìch pøirovnání, použít odkaz i k moderním epickým crust kapelám, co jsou teï tak na vzestupu – Fall of Efrafa a spol. . Jinak TUNGUSKA už mají na kontì tøi nahrávky a všechno jsou to splity – split 7“ s Karaktermoord a De Novissimis a split 12“ s The Bold and The Beautiful.
Proè to ale všechno píšu? TUNGUSKA budou 13. kvìtna hrát v Praze. Pùvodní plán byl v Jelení spoleènì s Feed the Vulture. Pak se po domluvì koncert spojil s plánovanovaným vystoupením Altercado a CRIPPLEKORPS na Miladì. Nakonec to dopadlo tak, že Altercado i Feed the Vulture zrušili turné a CRIPPLEKORPS to odøekli a tak se vše vrátilo do pùvodnì zamýšleného Jelení. Veèer otevøe nová pražská sympatická DIY hardcorepunk kapela PALAHNIUK - doufejme, že jejich show bude alespoò tak pervezní jako Chuckovy knížky... Zaèátek bude tradiènì po osmé a konec v deset, aby se všichni dostali vèas domù. Klub v Jelení najdete na zastávce tramvaje 22 - Brusnice (kousek od Pražského hradu)

Pro pøípadné info pište na lakme.is.dead(a)seznam.cz
 
[36kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd