webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 05 | 2009 - 17:47 - reactions: 0) Banan
TOMORROW´S HELL - S/T 7EP
(Phobia Records ve spolupráci s dalšími labely)

Kdyby každý debut dopadl takhle, bylo by to naprosto skvìlé. Útoèná moravská jednotka vede armádu kostlivcù na zteè a nad hlavou jim mrská bièem, který je upleten z poctivého d-beat tempa, øezavých kytarových riffù a krutého vokálu. S tímhle soundtrackem v zádech, pùlnocí na krku a krkavci nad hlavou vyráží nesvatá armáda do boje a vy se máte na co tìšit. Sice se nedá øíct, že by Tomorrow´s Hell obraceli punkovou historii vzhùru nohama, ale jelikož jim o to ani nejde, mùžeme se na to vysrat i my. Hlavnì pak, pokud v našem srdci tebe stejný rytmus jaký odsypávají bicí a kosti zmínìných kostlivcù, jejichž srdce na tom bylo za bídného života urèitì úplnì stejnì. Øíká se tomu myslím "disbeat až za hrob", hehe. A tohle heslo sedí k téhle kapele a k téhle desce naprosto dokonale. Záhrobní intro, kterému dominují krkavci je nemilosrdnì rozstøíleno salvou bicích a Tomorrow´s Hell se po hlavì vrhnou do boje. Ve své úplné podstatì je to èítankový crust attack, já osobnì tam slyším hlavnì hrubou švédskou školu, nejvíc pravdìpodobnì Bombraid. I oni používají hodnì ostré riffy a velmi slušné tempo, rozhodnì se nedá øíct, že by to byl nìjaký valivý stench core i když ta temnota Axegrinder tam visí, jak hejno krkavcù nad mršinou. Ta razance a odpich celé nahrávky mì velmi mile pøekvapila, pìknì vás to pøeválcuje hned na zaèátku a hlavnì je ta energetická vlna konstantní až do konce. Pøesnì tohle na švédském crustu miluju, že to fakt zní jak vichøice. Napø. poslední deska Warcollapse má v sobì hodnì podobnou nekompromisní tvrdost a to je myslím velká poklona. Navíc i vokál na tomhle ep je opravdu nasranej a hrubej a chtìl bych tady za nìj složit velkou poklonu, stejnì jako za suveréní instrumentální provedení a grafické zpracování celé desky. Texty jsou pak temné výpady psané z lehce filozofického pohledu misantropa, což znamená, že lepší si nedovedu k podobnému masakru pøedstavit. Navíc jsou doplnìné o komentáøe, což je velmi sympatické. Kvalitní je i zvuk, který není pøíliš plochý, jak tomu èasto bývá, ale pìknì detonuje do prostoru a je øádnì špinavý. Jak už jsem psal na zaèátku, žádná hudební revoluce se nekoná, ale není absolutnì žádných pochyb, že je to naprosto preciznì odvedená práce na bitevním poli crustu. Víc takových upøímných bojovníkù a bojovnic a rád si tu okovanou helmu nasadím na hlavu kdykoliv. Hail!

www.myspace.com/oecitygloomycrust
insanesociety.net/phobia
 
[100kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd