webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 05 | 2009 - 12:27 - reactions: 0) Saman
NOFX - Backstage Passport DVD
(Fat Wreck Chords)

Jestliže jsem na støední NOFX poslouchal docela èasto, tak teï jsou veškeré zbytky mých sympatií naprosto pohøbeny. Asi tak by se dal shrnout mùj pohled na jejich nové DVD „Backstage Passport“ vydané Mikovým labelem Fat Wreck Chords.

NOFX asinemá cenu pøedstavovat. Asi nejznámìjší punkrocková kapela svìtì. Takže rovnou k DVD. Jeho koncept je velmi jednoduchý – zaznamenává turné NOFX po zemích, kde nikdy pøedtím nehráli. Uvidíte Rusko, Èínu, Indonésii, Izrael, JAR, Peru a hromadu dalších míst. Na zaèátku mùžete mrknout do domácností lèenù kapely, kterak se chystají na odjezd, což je pro mì osobnì asi to nejzajímavìjší z celého DVD. Je zajímavý pozorovat výrazy lidí okolo ètyøicítky, kteøí už mají vlastní rodiny, poklidný život a svoje starosti, jak odjíždìjí s kamarádama na dlouhej výlet a pere se v nich to, že na jednu stranu poøád ještì milujou svojí kapelu a na druhou stranu by byli rádi doma v teple. Pak zaèíná výlet. Ètyøi èlenové kapely, manažer a technik a „gorila“. Všichni asi hodnì dobrý kámoši. Vzhledem k tomu, že texty NOFX mají dost èasto nìjaký názor, bych èekal, že se budou podle toho ty lidi i nìjak chovat, ale nastupuje hrubozrnný turismus. Nejdražší hotely, luxusní restaurace, oficiální uvítání, night cluby, lajny, ale taky etnocentrické narážky (upozoròuju, že vìtšinou jsou v kontextu bez nadsázky) na nìkterá místa a nìkteré zemì a jejich obyvatele. To mì možná zarazilo nejvíc. Samozøejmì je to vìc, kterou si naprostá vìtšina lidí neuvìdomuje, protože tohle je mainstreamový zpùsob pøemýšlení, ale od kapely, která minimálnì zaèínala jako punková a jejíž nìkteré texty jsou velmi trefnì kritické vùèi nacionalismu, patriotismu nebo rasismu, bych to neèekal. Samozøejmì se najdou vtipné momenty a okamžiky, kdy je jasnì vidìt, že chlápci to všechno v souèasné dobì dìlají hlavnì pro své vlastní potìšení a povyražení (každý z nich má svùj vlastní byznys a koncerty byly domluvené na dohodu, nikoliv na smlouvu, na což kapela párkrát doplatila, takže prachy motivací asi nebudou), což je fajn a sympatické, ale z celého DVD dýchá takové zvláštní buranství ve stylu „Sakra, v jaký prdeli to jsme? Chci si koupit hamburger“, akorát obohacené o rebelský výkøik „Punk, yeah!“
Takže bych to nìjak shrnul: na jednu stranu je DVD zajímavé, protože umožòuje nahlédnout do spousty zajímavých zemí a do toho, jak tam asi vypadají koncerty, ale na druhou stranu je to trošku jako byste si pustili záznam výletu party ožralù ku pøíležitosti „rozluèky se svobodou.“ Jo a není to jedno DVD, ale dvì – na jednom najdete celý „film“ a na druhém bonusy.

Fat Wreck Chords
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd