webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
new:::...cz
(05 | 05 | 2009 - 16:40 - reactions: 0) antifa.cz
Díky všem úèastníkùm MAY DAY festivalu!
Dìkujeme všem, kteøí pøišli podpoøit May Day Festival poøádaný Antifašistickou akcí (AFA). Naše doba je plná problémù a nepøátel, se kterými jsme všichni nuceni se dennì vypoøádávat. Doufáme, že se povedlo zasít ve vás semínka odporu, ale další kroky jsou jen na vás. Rádi vám budeme nápomocni radami, zkušenostmi, tipy, které napsala praxe, takže se nebojte ozvat na kontakt[zavináè]antifa.cz. Cílem je vybudovat naše vlastní autonomní mìsta, regiony, ètvrtì, kluby, podniky a školy, které budou pro uzurpovatele svobody a našich práv horkou pùdou. Vìøíme, že již neexistuje vztah:”My a vy” a uvìdomili jste si, že ”Nikdo to za nás neudìlá lépe než my sami”.

Brzy se mùžete tìšit na celkové shrnutí a samozøejmì také fotky a videa. Sledujte MAY DAY l AFA l GNWP
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd