webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
new:::...cz
(18 | 05 | 2009 - 09:37 - reactions: 0) gnwp.cz
Nový web GOOD NIGHT WHITE PRIDE
Rádi bychom vás pøivítali na novém webu gnwp.cz, který by mìl pøispìt k propagaci antifašistické kampanì Good Night White Pride (GNWP). Tato kampaò má za cíl inspirovat k netolerování nacionalistù, rasistù, neonacistù, sexistù a homofobù v bìžném životì, tedy pøedevším v našich regionech, mìstech, ulicích, klubech, školách èi na pracovištích - prostì všude tam, kde se nacionalisté a jim podobní snaží šíøit své kecy nebo zapustit koøeny. Uvìdomme si, že jde pøedevším o náš spoleèný prostor, který musíme nejen udržet, ale i rozšiøovat tak, aby nebyl infikován iracionalitou, èernobílým vidìním svìta, kultem slepé oddanosti nebo totální kontroly nad našimi životy.
Budeme rádi pokud budeš posílat reporty z koncertù, rozhovory s kapelami nebo fotografie (pokud budeš nìkam nebo nìkomu dávat tvoje fotografie z koncertù, NEFO návštìvníky, ale jen kapely!)
Good Night White Pride jsou všichni, kteøí tuto kampaò berou za svojí!
Skopnem bosí hnízda vosí!
Buï nekompromisní - buï aktivní!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd